ELEVHÄLSA

Anna Månsson
Studie- & yrkesvägledare
0534-195 46

Anna Andersson
Verksamhetschef
0534-195 50

Ewa Svensson
Skolsköterska
0534-191 66

Marianne Hultgreen
Koordinator Gy
0766-340 579

Ingela Larsson
Kurator
0534-192 75

Mattias Johannesson

Rektor
0534-192 61

Sofia Mattsson
Specialpedagog
0534-195 73

Carin Andreasson

Koordinator GYSÄR
0534-195 64

Bilder används under Creative Commons från Big D2112, RocketBoom, HotlantaVoyeur