SKOLLEDNING & ADMINISTRATION

Anna Andersson
Verksamhetschef
0534-195 50

Carolin Karlsson
Bitr. boendechef
0534-195 72

Mattias Johannesson

Rektor
0534-192 61

Martin Johansson
IKT-coach
0534-195 70

Marianne Hultgreen

Koordinator GY / LÄR
0534-195 79

Elisabeth Johansson
Skoladminstratör
0534-191 60

Carin Andreasson

Koordinator GYSÄR
0534-195 64

Bilder används under Creative Commons från Big D2112, RocketBoom, HotlantaVoyeur