GRUNDSÄRSKOLAN

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

PÅ UTSIKTEN FINNS ÄVEN EN LITEN GRUNDSÄRSKOLA. 

GRUNDSÄRSKOLAN ÄR ETT ALTERNATIV TILL GRUNDSKOLAN FÖR ELEVER SOM INTE BEDÖMS KUNNA NÅ UPP TILL GRUNDSKOLANS KUNSKAPSKRAV PÅ GRUND AV ATT DE HAR EN UTVECKLINGSSTÖRNING.

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framför allt när det gäller de teoretiska delarna. Det innebär till exempel att naturorienterade ämnen skiljer sig mer från grundskolans ämnen än exempelvis bild. Eleverna i grundsärskolan läser engelska men andra språk, till exempel spanska eller tyska, finns inte som ämne. Om lärarna bedömer att en elev som läser ämnen i grundsärskolan skulle klara att läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner kan rektorn besluta om det.

om utbildningen

Studier på GRUNDSÄRSKOLAN på Utsikten innebär bl a att:

  • Du har ett hemklassrum med egen arbetsplats.
  • Du ingår i en liten undervisningsgrupp.
  • Du har möjlighet att låna en egen dator/ChromeBook under studietiden.
  • Du får ett sammanhängande schema med regelbundna tider.
  • Våra lärare och specialpedagog planerar dina studier tillsammans med dig.

KONTAKTA OSS

För mer infomration kan du kontakta någon av följande:

  • Mattias Johannesson, rektor: 0534-192 61
  • Carina Kinhult, programsamordnare : 0766-340 857
  • Carin Andreasson, programkoordinator : 0534-195 64
  • Lena Andrén, SYV : 0534-195 65
  • Anna Andersson, verksamhetschef : 0534-195 50