GRÄNSLÖS NATURTURISM

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

GRÄNSLÖS NATURTURISM ÄR ETT INTERREGPROJEKT MED UTSIKTEN OCH DTAB SOM ARRANGÖRER. TILLSAMMANS MED KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND, VÄRMLAND OCH ÖSTFOLD SKAPAR VI EN TURISMUTBILDNING FÖR VUXNA. 

LÄS MER PÅ INFOBLADET NEDAN

Du är en person som har intresse för att guida besöka- re i gränsområdet mellan Sverige och Norge. Du kanske har arbetat som guide tidigare eller redan nu jobbar som guide, men känner behov av att fylla på med kunskaper eller är du intresserad av att börja guida. Att kursdeltagarna har olika erfarenheter är en styrka.
Du ska kunna deltaga i de planerade och obligatoriska kurstillfällena, studera utdelat kursmaterial mellan träffar na och genomföra en slutguidning. Att du kan tala engelska är en förutsättning och kunskaper i tyska är en merit.
Du får en helt ny guidekurs med inriktning på natur och kultur i Sydvästra Värmland, Dalsland och Östfold. I kursen ingår elva träffar under lördag-söndag i ca tio månader. I kursen varvas föreläsningar, studiebesök och praktiska moment. Basen för kursen är Utsikten Scandinavian School i Dals Ed, men i utbildningen ingår en mängd studiebesök på olika platser i området, vandring, paddling, utematlag-ning mm. Om du genomför hela kursen och blir godkänd vid slutguidningen är du certifierad guide enligt SveGuides normer.

om utbildningen

I kursen ingår följande moment
- Områdeskunskap
- Trender inom besöksnäringen
- Guiderollen
- Att leda grupper
- Värdskap
- Presentationsteknik
- Säkerhet
- LABC + HLR
- Mat och mervärde
- Entreprenörskap/Eget företagande
- Funktionsnedsättning
- Eget specialintresse

KONTAKTA OSS

För mer infomration kan du kontakta någon av följande:

  • Anders Bring, DTAB : 070-899 79 72
  • Roger Karlsson, ansvarig lärare : 0534-191 67
  • Jonas Månsson, kursansvarig : 0534-191 61