Välkommen till Utsikten : Dals-Eds Gymnasieskola!

Information till elever och vårdnadshavare på gymnasieskolan och internaten, Utsikten. 210107
 

I enlighet med Skolverkets rekommendationer:
Gymnasieskolan har distansundervisning. 
- Gäller elever på HT, NB, HA och SA.
De elever som går på HA/SA och bor på Toppen kommer att bli kontaktade av sina skolmentorer för att få information möjlighet att bedriva sina distansstudier på boendet.
IM och gymnasiesärskolan har närundervisning dvs har sin undervisning på skolan. 

Gäller tom 24 januari 2021 eller tills nya restriktioner beslutas.

loading...