INFORMATION ANG COVID19

Information till elever och vårdnadshavare på gymnasieskolan & internaten, Utsikten. 210322

Beslut har fattats 210322 av huvudman i Dals-Eds kommun att samtliga elever i gymnasieskolans program HA19, SA18, NB19 och NB20 går över till fjärrundervisning from 210322 , v.12 tom v.13. (Med reservation för ev. nya direktiv från regeringen och/eller smittskydd) Detta pga.hög frånvaro hos personal med symtom, gäller främst för den personal som har teoretiska kurser.

Praktiska moment som är inplanerat under perioden kommer att genomföras med den personal som är på plats för NB19 och NB20.
Boende godkänns för Almens internat.

Almens internatboende är öppet som vanligt
Toppens internatboende är öppet som vanligtJeanette Montgomery, rektor
Sofia Mattsson, tf biträdande rektor
Sofia Larsson, boendechef
Hans Åkerlundh, tf verksamhetschef
Anna Andersson, förvaltningschef FOKUS

Ann-Helene Adler Johannesson, biträdande förvaltningschef FOKUS
Anna Johansson, ordförande FOKUS-nämnden