INFORMATION ANG COVID19

Information till elever och vårdnadshavare på gymnasieskolan & internaten, Utsikten. 210222

21-02-21 kom en ny rekommendation för skolorna i Västra Götalandsregionen från Smittskydd Västra Götaland. Rekommendationen är distansundervisning för högstadier och gymnasieskolor under veckan efter sportlovsveckan med anledning av risk för ökad smittspridning. Detta med anledning av de senaste dygnens rapporter om smittspridning på fjällorterna samt förekomst av den brasilianska virusmutanten i en region i Sverige.

Beslut har därför idag fattats av huvudman i Dals-Eds kommun om att övergå till fjärr- och distansundervisning vecka 9, from måndag 21-03-01 t.o.m. 21-03-05 för alla klasser på programmen HA, SA, HT och NB. De elever som är i behov av stöd och sedan tidigare haft sin undervisning på skolan trots fjärrundervisning, har kvar sin undervisning på skolan även v.9.

Almens internatboende​ är öppet i första hand för danska och norska elever, samt för elever som har längre än 30 mils avstånd till skolan från hemmet. Önskar ni rådgöra, hör av er till Anders Forsberg.

Toppens internatboende ​är öppet som vanligt fr.o.m söndag 21-02-28. De ungdomar som önskar ha sin fjärrundervisning på boendet och som kommer som vanligt till Toppen v 9, behöver lämna info om detta till boendepersonalen snarast, men senast onsdag 21-02-24.

För dem av er som har bokat resor så ersätter vi er mot uppvisande mot kvitto enligt tidigare rutin.

Avseende vecka 10 inväntar vi rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland. Denna information delger vi er så snart det är möjligt.

Jeanette Montgomery, rektor
Sofia Mattsson, biträdande rektor
Sofia Larsson, boendechef
Hans Åkerlundh, tf verksamhetschef
Anna Andersson, förvaltningschef FOKUS
Anna Johansson, ordförande FOKUS-nämnden