INFORMATION ANG COVID19

Anpassningar som Utsikten vidtagit inför uppstarten läsåret 20/21
 
Utsikten följer Folkhälsomyndighetens råd gällande Covid-19 och startar upp vår undervisning på skolan måndag den 17 augusti (åk.2-4 på gymnasiesärskolan, tisdag 18 augusti)
 
Vi håller på de grundläggande rekommendationerna som:
·       Hålla avstånd
·       Tvätta händerna noga
·       Att undvika större samlingar
·       Förlägga mycket av undervisningen ute
·       Att både elever och personal stannar hemma vid symtom
·       Vara symtomfri i 48 tim innan man kommer tillbaka till skolan

 
Därtill har vi också anpassat vår verksamhet:
 
Hygien
Toaletter för tvätt av händer finns på alla plan.
Handsprit finns att tillgå på flera platser i våra lokaler.
 
Klassrummen och gemensamhetsutrymmen
Vi har plockat bort och möblerat om skett för att glesa ut sittplatserna.
 
Matsal
Uppdelning har skett i matsalen och vi har markerat vilka klasser som ska sitta var. Avståndsmarkeringar på golvet.
Handsprit både vid entrén samt inne i salen.
Schema för de olika klasserna tider finns.
 
Resor med skolans bussar

Munskydd skall användas av alla, både personal och elev.
Handsprit finns i varje buss och bussarnas ytor spritas av efter användande.
 
Besök
Personer som inte tillhör Utsiktens verksamhet får inte komma in i våra lokaler.
Möten med externa instanser sker utomhus och i vårt växthus.
 
Vid symtom
Vid symtom skall varken personal och elever vara på Utsikten utan åka hem.
Elever får heller inte vara kvar på boendet utan skyndsamt ta sig hem. Kollektivtrafik skall undvikas och man tar hjälp anhöriga för resan hem.