CSN & BIDRAG

Studiestöd på gymnasiet
Studiebidraget är 1 050 kronor i månaden och betalas ut kvartalet efter det att du fyllt 16 år. Fram till dess får du barnbidrag. Du får studiebidraget 10 månader under året och betalas ut sista bankdagen i månaden. I juli och augusti får du inte något studiebidrag.

Inackorderingstillägg
Bor och studerar du på en annan ort än din hemort? Då kan du få inackorderingstillägg för din faktiska studietid, alltså den tid du studerar och är inackorderad. Du söker inackorderingstillägg i din hemkommun.
 
Läs mer om CSN och bidrag på: http://www.csn.se/lattlast/studiestod/studiehjalp
 
Studiemedel – från HT det år du fyller 20
Hösten from det år du fyller 20 ansöker du själv om studiemedel från CSN. Skolan måste intyga att du studerar på en utbildning innan du får bidraget utbetalt.
Läs mer om studiemedel här: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiemedel