DIGITALA RESURSER

Digitala resurser
Våra elever får tillgång till ett antal digitala resurser under sin studietid. Förutom möjlighet att låna en dator får våra elever bland annat tillgång till bl.a. Inläsningstjänst bl.a.
Nedan finner du mer information om digitala resurser som finns tillgängliga för våra elever.
 

Elevdator
Elever som studerar hos oss har möjlighet att låna en elevdator under sin studietid.
 
 
Vklass
Skolans lärplattform där vi samlar kunskapsbedömningar, närvaro, planeringar.
 
 
Biblioteket på webben
Här kan du söka i bibliotekens samlingar och låna om och reservera medier. Här finns också stöd och hjälp om informationssökning och källkritik
 
 
Google Classroom
Samarbetsyta och pedagogisk miljö för elever och personal. Classroom hjälper till att få information och kommunicera gällande dina studier.
 
 
Inläsningstjänst
Inlästa läromedel och skönlitteratur.