FJÄRRUNDERVISNING

Information till elever på Utsiktens gymnasium - Alla program

Vi agerar i enlighet med ansvariga myndigheters rekommendationer och då har regeringen
tillsammans med Folkhälsomyndigheten gått ut med att gymnasieskolorna rekommenderas
att gå över till distansundervisning. Denna rekommendation har Dals-Eds kommun följt för
gymnasieskolans gymnasieprogram som nu övergår till fjärr- och distansundervisning.
Distansundervisning betyder inte stängning av skolor utan att undervisningen bedrivs
digitalt. Lärare har även fortsättningsvis sin arbetsplats på skolan och planerar
undervisningen som vanligt.

Din skoldag kommer att följa ditt ordinarie schema och skoldag eller det schema som läraren
lämnar ut till dig. Du som elev kommer att arbeta via digitala verktyg via din Chromebook.

Du tillsammans med dina lärare kommer att använda följande verktyg:
● Vklass Frånvaro och nyheter 
● Google-mail Information 
● Google Classroom Studieuppgifter 
● Google Hangouts Chattfunktion 
● Google Meet Kortare genomgångar, information, livestreaming

Du kommer att få instruktioner, genomgång och introduktion om hur du ska göra, från dina lärare under fredag 20/3. Dina distansstudier startar upp måndag 23/3. För att distansstudier ska fungera på ett bra sätt så finns vissa ordningsregler precis som i
vanligt klassrum. De finns med i detta brev.

Bra att veta
● Närvarokontroll sker vid alla lektioner. Frånvaro rapporteras som vanligt i V-klass.
● Blir du sjuk så sker sjukanmälan som vanligt.
● Det serveras ingen skolmat till dig som har distansundervisning.

Jag önskar er lycka till med era studier!

Med vänliga hälsningar!
Jeanette Montgomery
Rektor Utsiktens gymnasium

MER INFO FINNS ATT LADDA NER HÄR