STÖD UNDER DIN STUDIETID

Du behöver lägga tid på dina studier. Hur du hanterar din tid blir avgörande för hur du klarar dina studier.
 
Att hantera sin tid effektivt handlar om att du har god självkännedom om vad du själv behöver: var, när och hur du lär dig bäst, vad du behöver för att ha balans i livet, att du kan göra realistiska planeringar och fullfölja dem. Detta är något som du har nytta av i ditt kommande arbetsliv där de flesta jobb kräver att du behärskar färdigheten att planera och använda din tid på ett effektivt sätt.
 
På Utsikten vill vi hjälpa alla elever med att finna en studiekultur som passar dig. Genom att få information om programstruktur, studieplaner och finna din egen studieteknik får du bra förutsättningar för att nå goda resultat.
 
Genom att erbjuda utvecklingssamtal så kan du själv vara delaktig i din egen planering för att klara dina studier och de mål du har med din utbildning. Undervisande lärare har i uppdrag att i första hand erbjuda extra anpassningar om du upplever svårigheter och behöver lite stöd. Din mentor är också ditt stöd.
 
För dig som är i behov av extra stöd
Vi vill medvetandegöra dina studier och ge dig stöd på olika sätt.
Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, koncentrationssvårigheter och/eller att du har svårt att strukturera dina studier. Vi försöker tillsammans med berörd personal finna struktur, hitta lösningar och verktyg för att kunna stödja dig på bästa sätt. Genom vårt förhållningssätt vill vi ge dig ett positivt bemötande för att uppmuntra och motivera dig i dina studier.
I vissa fall behöver man kanske mer stöd och då har vi tillgång till både specialpedagoger och speciallärare som stöttar tillsammans med skolans pedagoger och resurspersonal.
 
Närvaro
Närvaro är alltid en förutsättning för att klara dina studier. Alla undervisande lärare förbereder sin undervisning för din skull och har bred kompetens för sitt uppdrag. Genom att närvara och fullfölja arbetsuppgifter, grupparbeten och prov så kan läraren bedöma dina kunskaper.