FÖRSÄLJNINGS- & SERVICEPROGRAMMET
 

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Försäljnings- och serviceprogrammet mot NPF 

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram som startar från och med hösten 2022. Skolverket har gjort förändringar i det tidigare handel- och administrationsprogrammet, och den nya benämningen är försäljnings- och serviceprogrammet.

Utbildningens innehåll skiljer sig inte från andra FS-program, skillnaden är att vi riktar oss till dig som har en diagnos inom NPF-spektrat. En diagnos är inget krav för att gå hos oss, du kanske bara trivs, lär och utvecklas bäst i den lilla klassen. Vi försöker skapa skoldagar präglade av trygghet, tydlighet och struktur.

På programmet får du kunskap inom områden som; inköp, försäljning, logistik, marknadsföring, entreprenörskap, kundservice och kommunikation. Du har också möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolestudier.

Under de tre år som du går utbildningen så får du vara ute sammanlagt 15 veckor i arbetsplatsförlagt lärande (APL), du får också prova att starta, driva och avveckla ett eget företag (UF). 
Mer information om programmet hittar du här:
https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/forsaljnings--och-service programmet

https://ungforetagsamhet.se/

KONTAKTA OSS
Mats Bergling
Rektor
Mail :
 mats.bergling@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)534-192 60 

.....................................

Ulrika Camitz
Programsamordnare
Mail : ulrika.camitz@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)
766340863

OM UTBILDNINGEN

  • Vi har kompetens, kunskap och förståelse inom NPF-spektrat.
  • Vi planerar utifrån elevers behov, på grupp- och individnivå.
  • Vi förbereder eleverna inför avvikelser från schemat, exempelvis idrottsdagar och studiebesök.
  • Personalen närvarar i matsalen och på raster.

UNDER SKOLDAGEN

  • Du som elev har ett hemklassrum, där du har din plats och en hurts där du förvarar ditt skolmaterial.
  • Du har en mentor som du kan vända dig till kring din skolgång.
  • Vi värnar om vår gemensamma lärmiljö och minimerar intryck som kan störa koncentrationen i klassrummet.
  • Vi hjälper dig som elev att hitta studieteknik, avgränsa uppgifter och skapa checklistor som kan ge dig en struktur över ditt skolarbete.
  • Du som har rätt till insatser från LSS kan via hemkommunen söka till vårt elevboende “Toppen”. Toppen ligger på gångavstånd från skolan, och du bor där under veckorna och åker hem på helger och lov.
loading...