INTRODUKTIONS-PROGRAMMEN

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Missade du något betyg i nian så att du inte är behörig till gymnasieskolan? Behöver du NPF-anpassning?
Lugn, introduktionsprogrammen ger dig en utbildning att bygga vidare på!

Studiegången hos oss är NPF-anpassad, läromedlen är anpassade efter dina behov, och vi arbetar huvudsakligen i små grupper. Du får mycket stöd och lärartid för att du ska bli behörig till vidare studier eller komma i arbete så fort som möjligt. 

OM UTBILDNINGEN


Individuellt alternativ
Här förbereder du dig för nationellt gymnasieprogram eller för att börja jobba. Tillsammans med dina lärare utformar du din utbildning efter dina behov. Du kan läsa in grundskoleämnen, men också läsa mer praktiska ämnen eller vara på praktikplats några dagar i veckan för att få yrkeskunskap. Då skapar du också ett nätverk inför framtida arbete. Undervisningen är anpassad efter dina förutsättningar och dina lärare stöttar dig till fullo för att du ska kunna studera och utvecklas som person. Bra relationer och trivsel är viktigt, och vi jobbar mycket med gemenskap och att skapa förtroende för varandra

Språkintroduktion
Språkintroduktionen vänder sig till dig som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningens syfte är att du ska få tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna söka till ett nationellt gymnasieprogram, oavsett om du sedan väljer ett högskoleförberedande eller yrkesförberedande program.


Välkommen att söka!