INTRODUKTIONS-PROGRAMMEN

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV (im)

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till dig som inte är behörig till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller tilldig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dig för annan utbildning.

Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.