INTRODUKTIONS-PROGRAMMEN

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

PROGRAMINRIKTAT VAL (im)

Programinriktat individuellt val riktar sig till dig som vill gå ett yrkesprogram men saknar behörighet och de kunskaper som behövs. Du kan kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som du läser de kurser som saknas för att ska bli behörig.