INTRODUKTIONS-PROGRAMMEN

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

SPRÅKINTRODUKTION (im)

Språkintroduktion är till för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Det har skett ändringar i gymnasieförordningen som innebär att du på språkintroduktion kan få undervisning i enbart svenska eller svenska som andraspråk under en kort inledande period. I övrigt ska utbildningen baseras på den inledande bedömning som görs och de ämnen och kurser som du behöver för sin fortsatta utbildning