INDIVIDUELLA-PROGRAMMEN

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

INDIVIDUELLA PROGRAMMEN : IVP (GYSÄR)
Vi tycker det är viktigt att uppleva och lära i vardagsmiljöer. Det innebär att undervisningen sker i skolan, ute i naturen eller i samhället.  Individuella programmet har en hel del praktiskt arbete som till exempel matlagning, odling i växthus, hantverk och praktik i skolans café.

KONTAKTA OSS
Mattias Johannesson
Tf bitr. Rektor
Mail :mattias.johannesson@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)534-192 61

OM UTBILDNINGEN

Individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter dina egna förutsättningarna och som inte kan gå ett nationellt program i gymnasiesärskolan. Där läser du ämnesområden istället för ämnen, i små och anpassade undervisningsgrupper.

Det individuella programmet har inga programmål. Utbildningen utformas utifrån dina behov och förutsättningar. Om du har förutsättningar finns möjligheten att läsa en kombination av ämnesområden och kurser från något av våra nationella program.

NÅGRA KORTA PUNKTER...

De individuella programmen består av följande sex ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation
loading...