APL

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

På flera av våra utbildningar genomför du APL (arbetsplatsförlagt lärande). Din APL kan se olika ut beroende på vilken utbildning du läser. På FS har du flera sammanhängande veckor då du är på en arbetsplats medan på tex NP så är du ute en eller flera dagar varje vecka. Vill du veta mer om just din utbildnings APL kan du ta kontakt med respektive programsamordnare.