STUDERA VIDARE

När du avslutat dina studier på Utsikten finns det möjligheter att studera vidare. Beroende på vilken utbildning du läst så ser möjligheterna lite olika ut. Nedan följer en kort sammanställning av de olika alternativen som finns efter genomförd utbildning. Dessa alternativ kräver att du har en fullständig studieplan och att du nåt din gymnasieexamen eller yrkesexamen. 

- YRKESPROGRAM -Försäljning- och serviceprogrammet (NPF)

För att få grundläggande högskolebehörighet från vårt FS-program behöver du svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3 (engelska 6 ingår i poängplanen) . Du kan läsa dessa kurser som individuellt val 200 som är en del av  programmets ordinarie 2 500 poäng.