STUDERA VIDARE

När du avslutat dina studier på Utsikten finns det möjligheter att studera vidare. Beroende på vilken utbildning du läst så ser möjligheterna lite olika ut. Nedan följer en kort sammanställning av de olika alternativen som finns efter genomförd utbildning. Dessa alternativ kräver att du har en fullständig studieplan och att du nåt din gymnasieexamen eller yrkesexamen. 

- YRKESPROGRAM -

Hotell och turismprogrammet (Event- och konferensvärd)
När du är färdig med dina studier på HT är du Event- och Konterensvärd. Du har en yrkestitel och kan gå direkt ut på arbetsmarknaden. Vill du läsa vidare har du möjlighet att få grundläggande behörighet om du väljer paketet "Grundläggande behörighet". Detta ryms inom dina 2500 poäng. Du har också möjlighet att skaffa dig "Särskild behörighet" eller "Generell studiekompetense" om du tex vill studera vidare i Norge. Detta alternativ kräver ett rektorsbeslut eftersom det innebär utökade studier. För att kunna välja detta alternativ krävs att du har godkända resultat i dina kurser och att din närvaro är god. 

Naturbruksprogrammet (Friluftsguide)
När du är färdig med dina studier på NB är du Skandinavisk Friluftsguide. Du har en yrkestitel och kan gå direkt ut på arbetsmarknaden. Vill du läsa vidare har du möjlighet att få grundläggande behörighet om du väljer paketet "Grundläggande behörighet". Detta ryms inom dina 2500 poäng. Du har också möjlighet att skaffa dig "Särskild behörighet" eller "Generell studiekompetense" om du tex vill studera vidare i Norge. Detta alternativ kräver ett rektorsbeslut eftersom det innebär utökade studier. För att kunna välja detta alternativ krävs att du har godkända resultat i dina kurser och att din närvaro är god. 

Handels- och administrationsprogrammet (E-handel)
Handels- och administrationsprogrammet med inriktning mot e.handel är ett yrkesprogram  speciellt utformat för elever med NPF. Eftersom E-handeln ökar både Sverige och globalt vet vi att det kommer finnas ett stort behov av människor som har kunskap och kan arbeta. Därför har vi valt E-handel som vår programprofil.
Du läser bla service, kommunikation, näthandel, företagsekonomi och webbutveckling. Du har också möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskola. På HA-programmet läser vi precis samma kurser som alla andra HA-program i Sverige, det som skiljer oss från andra är att vi anpassar utifrån elever med diagnoser som tex autism och eller ADHD vilket går under samlingsnamnet  NPF.
Man behöver inte ha en diagnos för att gå hos oss utan det kan vara att du inte vill gå i en stor klass eller  behöver extra tydlighet och struktur. Vissa elever som har LSS insats  har möjlighet att bo på vårt elevboende, nära skolan då man åker hem på helgerna. Våra skoldagar är schemalagda likadant tidsmässigt, varje dag, vi har inga håltimmar. 
Vi har som alla andra yrkesprogram APL (praktik) totalt i 15 veckor under 3 år där man som elev får uppleva och lära sig på riktigt ute på företag inom handel.