STUDERA VIDARE

När du avslutat dina studier på Utsikten finns det möjligheter att studera vidare. Beroende på vilken utbildning du läst så ser möjligheterna lite olika ut. Nedan följer en kort sammanställning av de olika alternativen som finns efter genomförd utbildning. Dessa alternativ kräver att du har en fullständig studieplan och att du nåt din gymnasieexamen eller yrkesexamen. 

- YRKESPROGRAM -

Hotell och turismprogrammet (Event- och konferensvärd)
När du är färdig med dina studier på HT är du Event- och Konterensvärd. Du har en yrkestitel och kan gå direkt ut på arbetsmarknaden. Vill du läsa vidare har du möjlighet att få grundläggande behörighet om du väljer paketet "Grundläggande behörighet". Detta ryms inom dina 2500 poäng. Du har också möjlighet att skaffa dig "Särskild behörighet" eller "Generell studiekompetense" om du tex vill studera vidare i Norge. Detta alternativ kräver ett rektorsbeslut eftersom det innebär utökade studier. För att kunna välja detta alternativ krävs att du har godkända resultat i dina kurser och att din närvaro är god. 

Naturbruksprogrammet (Friluftsguide)
När du är färdig med dina studier på NB är du Skandinavisk Friluftsguide. Du har en yrkestitel och kan gå direkt ut på arbetsmarknaden. Vill du läsa vidare har du möjlighet att få grundläggande behörighet om du väljer paketet "Grundläggande behörighet". Detta ryms inom dina 2500 poäng. Du har också möjlighet att skaffa dig "Särskild behörighet" eller "Generell studiekompetense" om du tex vill studera vidare i Norge. Detta alternativ kräver ett rektorsbeslut eftersom det innebär utökade studier. För att kunna välja detta alternativ krävs att du har godkända resultat i dina kurser och att din närvaro är god. 

Naturbruksprogrammet (Trädgård - lärling)
När du är färdig med dina studier på NB är duutbildad inom trädgård. Du kan ett yrke och kan gå direkt ut på arbetsmarknaden. Vill du läsa vidare har du möjlighet att få grundläggande behörighet om du väljer paketet "Grundläggande behörighet". Detta ryms inom dina 2500 poäng. Du har också möjlighet att skaffa dig "Särskild behörighet" eller "Generell studiekompetense" om du tex vill studera vidare i Norge. Detta alternativ kräver ett rektorsbeslut eftersom det innebär utökade studier. För att kunna välja detta alternativ krävs att du har godkända resultat i dina kurser och att din närvaro är god. 


 

- STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM -

Samhällsvetenskapsprogrammet (SAMSAM - För dig med NPF)
När du är färdig med dina studier på SA har du per automatik grundläggande behörighet. För att arbeta inom din valda sektor behöver du i regel läsa vidare på högskola eller universitet. Beroende på vad du vill läsa till finns det olika utbildningsvägar. Detta är komplicerat och du har under hela din utbildning kontakt med skolans SYV för att göra rätt val.