LÄMNA SYNPUNKTER

Synpunkter och klagomål inom FOKUS-nämnden

FOKUS-nämnden ansvarar för barnomsorg, skolor samt fritid och kultur 
Vår målsättning är en verksamhet med hög kvalité och bra bemötande. Att få beröm, idéer och klagomål ger oss värdefull information och möjlighet att kunna förbättra våra ansvarsområden och verksamheter. Klagomål/synpunkter är ett effektivt sätt att identifiera våra svaga punkter. En positiv utveckling för våra barn och ungdomar förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Dina åsikter är värdefulla för oss för att vi ska veta vad du tycker och för att vi ska kunna rätta till brister. 

I kap 4 § 8 enligt den nya skollagen (2010:800) från 1 juli, är kommunerna skyldiga att upprätta ett system för hantering av klagomål. I enlighet med den nya skollagen måste alla huvudmän för skola ha rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. Syftet med den nya skollagen är att stärka barns och elevers rättssäkerhet. Fler beslut än tidigare kan överklagas.

Vart vänder jag mig om jag har klagomål?

FOKUS-nämndens kansli tar emot alla synpunkter och klagomål, antingen skriftligt eller per telefon 0534-191 94.

Så hanterar vi dina synpunkter

Alla synpunkter/klagomål följs upp genom en systematisk hantering och dokumentation. Inom tio dagar får du ett svar från oss som en bekräftelse på att vi mottagit dina synpunkter/klagomål. I svaret får du även uppgifter om ansvarig handläggare. Om Du är anonym kan vi inte bekräfta och informera om hur vi följt upp ditt klagomål.

Offentlighetsprincipen

Klagomål och synpunkter som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Begär någon att få se en allmän handling är vi som myndighet att efter sekretessprövning skyndsamt och i läsbar form tillhandahålla den.

PuL (Personuppgiftslagen)

När du skickar in synpunkten/klagomålet godkänner du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)