ORDNINGSREGLER

På Utsikten: 

 • visar vi varandra respekt 
 • accepteras ingen typ av våld, varken psykiskt eller fysiskt. 
 • visar vi civilkurage. Vi säger t ex ifrån när någon behandlar någon illa eller förstör vår gemensamma miljö. 
 • lyssnar vi på varandra och låter alla komma till tals 
 • accepterar vi varandras olikheter. 
 • är vi hjälpsamma. 
 • ger vi varandra ett vänligt bemötande 
 • tar vi ansvar för oss själva och varandra och för vår gemensamma miljö och följer de regler som gäller. 
 • har vi inte fötterna på bordet. 
 • kommer vi i tid och har med oss relevant material/utrustning. 
 • tar vi ansvar för våra egna saker, sådant vi har lånat av kompisar och de regler som gäller för skolans utrustning/material. 
 • använder vi inte droger av något slag. All verksamhet som är kopplad till skolan på något sätt är drogfri. Om en minderårig elev påträffas alkohol- eller drogpåverkad på fritiden kontaktas hemmet (se åtgärder längre ner) 
 • använder vi inte mobiltelefon, mp3-spelare och andra störande föremål i undervisningssammanhang. Mp3-spelare kan få användas i vissa sammanhang när eleverna arbetar enskilt. Undervisande lärare avgör när detta är acceptabelt. 
 • använder vi aldrig ytterkläder i matsalen eller i lektionssalar när vi har besök i form av föreläsare, öppet husdeltagare. Detta gäller även vid mässor och andra marknadsföringstillfällen (inomhus!). 
 • anpassar vi vår klädsel efter tillfälle. Vi tycker att det är viktigt att ha rätt klädsel när vi marknadsför skolan, när vi deltar i olika uteverksamheter, när vi tar emot gäster, när vi deltar i middagar t. ex på resor, när vi deltar i olika högtider etc.