FÖRSÄLJNINGS- & SERVICEPROGRAMMET
 

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Försäljnings- och serviceprogrammet startar från och med hösten 2022. Skolverket har  gjort förändringar i det tidigare handel- och administrationsprogrammet, och den nya benämningen är försäljnings- och serviceprogrammet.
På programmet får du kunskap inom områden som; inköp, försäljning, logistik, marknadsföring, entreprenörskap, kundservice och kommunikation.
Under de tre år som du går utbildningen så får du vara ute sammanlagt 15 veckor i arbetsplatsförlagt lärande (APL), du får också prova att starta, driva och avveckla ett eget företag (UF). 
Mer information om programmet hittar du här:
https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/forsaljnings--och-service programmet

https://ungforetagsamhet.se/

KONTAKTA OSS
Hans Åkerlundh
Tf. Rektor
Mail : hans.akerlundh@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)534-191 07 

.....................................

Ulrika Camitz
Programsamordnare
Mail : ulrika.camitz@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)
766340863

OM UTBILDNINGEN

  • Vi har kompetens, kunskap och förståelse inom NPF-spektrat.
  • Vi planerar utifrån elevers behov, på grupp- och individnivå.
  • Vi förbereder eleverna inför avvikelser från schemat, exempelvis idrottsdagar och studiebesök.
  • Personalen närvarar i matsalen och på raster.

UNDER SKOLDAGEN

  • Du som elev har ett hemklassrum, där du har din plats och en hurts där du förvarar ditt skolmaterial.
  • Du har en mentor som du kan vända dig till kring din skolgång.
  • Vi värnar om vår gemensamma lärmiljö och minimerar intryck som kan störa koncentrationen i klassrummet.
  • Vi hjälper dig som elev att hitta studieteknik, avgränsa uppgifter och skapa checklistor som kan ge dig en struktur över ditt skolarbete.
loading...