GRUNDSÄRSKOLAN

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

PÅ UTSIKTEN FINNS ÄVEN EN LITEN GRUNDSÄRSKOLA. 

GRUNDSÄRSKOLAN ÄR ETT ALTERNATIV TILL GRUNDSKOLAN FÖR ELEVER SOM INTE BEDÖMS KUNNA NÅ UPP TILL GRUNDSKOLANS KUNSKAPSKRAV PÅ GRUND AV ATT DE HAR EN INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING.

Elever som går i grundsärskolan följer grundsärskolans kursplaner och timplaner för ämnen eller ämnesområden.
Utbildningen kan också omfatta vissa ämnen enligt grundskolans kursplaner om rektor så bedömer.
Inom grundsärskolan finns träningsskolan som är en särskild inriktning för elever som har
svårt nå upp till ämneskraven. I träningsskolan läser eleverna ämnesområden istället för ämnen.

om utbildningen

Studier på GRUNDSÄRSKOLAN på Utsikten innebär bl a att:

 • Du har ett hemklassrum med egen arbetsplats.
 • Du ingår i en liten undervisningsgrupp.
 • Du har möjlighet att låna en egen dator/ChromeBook under studietiden.
 • Du får ett sammanhängande schema med regelbundna tider.
 • Våra lärare och specialpedagog planerar dina studier tillsammans med dig.

KONTAKTA OSS

För mer information kan du kontakta någon av följande:

 • Jeanette Montgomery, rektor: 0534-192 61
 • Carina Kinhult, programsamordnare : 0766-340 857
 • Carin Andreasson, programkoordinator : 0534-195 64
 • Lena Andrén, SYV : 0534-195 65
 • Anna Andersson, verksamhetschef : 0534-195 50
 • Marita Jacobsson, SYV : 0534-195 65