HA-PROGRAMMET
mot E-HANDEL

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Den digitala handeln är den nya marknaden för dagens handel och E-handeln är en växande trend i vårt samhälle. Den ökade digitaliseringen och E-handeln skapar nya förutsättningar på arbetsmarknaden.

OM UTBILDNINGEN


Vi på Utsikten arbetar utifrån att vara en NPF-säkrad skola.  Du som elev och förälder ska kunna känna er medvetna och trygga med ert val av utbildning. 

Vår personal har för sitt uppdrag:

 • Kompetens, kunskap och förståelse inom området NPF.
 • Planeringar utifrån varje enskild elevs behov, på grupp- och individnivå.
 • Stöd och handledning från elevhälsoteamet, SPSM och andra instanser.

NPF-SÄKRAD LÄRMILJÖ

 • Vi har hemklassrum.
 • Klassrummen är avskalade från mönster och informationslappar är minimerat.
 • Vi minimerar ljud, ljus och intryck som kan störa koncentrationen i klassrummet.
 • Vi har en uppsättning hjälpmedel för elever med NPF som finns i varje klassrum, t.ex. bänkskärmar, tidshjälpmedel och olika taktila hjälpmedel, för att underlätta för fokus och lugn. 

förhållningssätt
i och utanför klassrummet

 • Varje lektion har en tydlighet med start, innehåll och avslut samt med en struktur på tavlan.
 • Våra lärare använder varierade arbetssätt under lektionerna.
 • Eleverna har avgränsade arbetsuppgifter med små delmål.
 • Eleverna har checklistor för att bocka av avklarade uppgifter.
 • Lärarna har korta och varierade genomgångar.
 • Vi låter eleverna pausa, sträcka på benen och fylla på energi.
 • Vi förbereder eleverna inför avvikelser från schemat, t.ex. vid idrottsdagar och studiebesök.
 • Vi samarbetar med vårdnadshavare och ger information om studier, schemaavvikelser etc.
loading...