EVENT- & KONFERENSVÄRD

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Hotell- och turismprogrammet med inriktning mot event- & konferensvärd är ett yrkesprogram där du efter examen ska nå kunskaper som krävs för att arbeta inom event, evenemang, hotell- och, konferens.

Programmet ger dig möjlighet att utveckla kunskaper inom service och kundbemötande samt inom marknadsföring och försäljning, kommunikation och entreprenörskap. 

OM UTBILDNINGEN

Givetvis läser vi också teoretiska ämnen som matematik, engelska, samhällskunskap, historia mm. Du kan också göra tillval som efter avslutad utbildning ger dig allmän högskolebehörighet och möjlighet att studera vidare på högskolor i hela Skandinavien.

Efter tre år på Utsiktens gymnasiala yrkesutbildning kommer du att kunna arbeta som event- och konferensvärd. Vi lägger fokus på olika former av event, möten och konferenser. Du kommer att få fördjupade kunskaper i reception och konferens. Du kommer även få grundläggande kunskaper inom turism, aktiviteter och upplevelser,marknadsföring, UF (Ung Företagsamhet), värdskap samt service och bemötande. Utbildningen innehåller minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) fördelat över de tre åren.

YRKESSPÅRET

Om du väljer yrkesspåret läser du kurserna Konferens 3 samt Rums- och konferensbokning. Dessa kurser ger dig fördjupade kunskaper inom yrket och spåret innebät också att du har 5 veckors extra APL (praktik) under årskurs 3. 

HÖGSKOLESPÅRET

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram vilket innebär att du får en yrkesexamen och är redo att gå ut i anställning efter studierna. Väljer du högskolespåret läser du dock Svenska 3 och Svenska 3 vilket ger dig allmän behörighet. Det finns också möjlighet till särskild behörighet men det är ett beslut som fattas på individnivå av skolans rektor. 

loading...