INTRODUKTIONS-PROGRAMMEN

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

På skolan finns ett samhällsvetenskapsprogram med inriktning mot samhällskunskap. Skolvardagen är inriktad mot ungdomar inom autismspektrat. Klasserna är små och undervisningen är  anpassad i egna lokaler på skolans område.

KONTAKTA OSS
Ulrika Camitz
Programsamordnare
Mail : ulrika.camitz@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)534-19172

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen på Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och ger en bred kunskapsbas. Genom att bl a läsa historia, samhällskunskap, geografi och språk ger den goda kunskaper i hur vårt och andra samhällen fungerar. Studierna organiseras och planeras utifrån en tydlig struktur där elevernas delaktighet är ett viktigt inslag. Utifrån varje elevs behov arbetar vi fram rutiner, visuella strukturer, scheman och undervisningssätt. Dessa olika åtgärder syftar till att skapa en så stressfri studiemiljö som möjligt.

OM INTRODUKTIONSPROGRAMMEN