INTRODUKTIONS-PROGRAMMEN

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

OM UTBILDNINGEN

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig att söka till gymnasieskolans nationella program. Det finns olika introduktionsprogram och skolans uppgift är att förbereda dig antingen för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för någon annan utbildning te.x folkhögskola.

Som elev på ett av introduktionsprogrammen har du en individuell studieplan och läser på heltid. Om du önskar lägre studietakt ska det i så fall stämma överens med det program som du har valt.