INTRODUKTIONS-PROGRAMMEN

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

KONTAKTA OSS
Ulrika Camitz
Programsamordnare
Mail : ulrika.camitz@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)534-19172

OM UTBILDNINGEN

På IM följer alla elever en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla.
Utbildningen är på heltid!

OM INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Det finns fyra introduktionsprogram

Preparandutbildning (ersätts av Programinriktat val i juli 2019)
Preparandutbildningen riktar sig mot elever som behöver fler godkända betyg för att kunna börja på ett nationellt yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Utbildningen utformas för varje enskild elev och ska pågå i högst ett år. 

Programinriktat individuellt val (ersätts av Programinriktat val i juli 2019)
Programinriktat individuellt val riktar sig till elever som vill gå ett yrkesprogram, men den saknar behörighet och de kunskaper som behövs. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för att han eller hon ska bli behörig.

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Språkintroduktion
Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.
Det har skett ändringar i gymnasieförordningen som innebär att elever på språkintroduktion kan få undervisning i enbart svenska eller svenska som andraspråk under en kort inledande period. I övrigt ska utbildningen baseras på den inledande bedömning som görs och de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning