INDIVIDUELLA PROGRAMMET (GYSÄR)

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

INDIVIDUELLA PROGRAMMET

Individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter dina egna förutsättningarna och som inte kan gå ett nationellt program i gymnasiesärskolan. Där läser du ämnesområden istället för ämnen, i små och anpassade undervisningsgrupper.

Det individuella programmet har inga programmål. Utbildningen utformas utifrån dina behov och förutsättningar. Om du har förutsättningar finns möjligheten att läsa en kombination av ämnesområden och kurser från något av våra nationella program.

Vi tycker det är viktigt att uppleva och lära i vardagsmiljöer. Det innebär att undervisningen sker i skolan, ute i naturen eller i samhället.  Individuella programmet har en hel del praktiskt arbete som till exempel matlagning, odling i växthus och praktik i skolans café. Här finns också ämnen som film, hantverk, bild och form..

om utbildningen

De individuella programmen består av följande sex ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

KONTAKTA OSS

För mer information kan du kontakta någon av följande:

 • Jeanette Montgomery, rektor: 0534-192 61
 • Lisbeth Alfredsson, programsamordnare : 0534-192 65
 • Carin Andreasson, programkoordinator : 0534-195 64
 • Anna Andersson, verksamhetschef : 0534-195 50
 • Pernilla Wall, boendechef: 0534-195 66
 • Marita Jacobsson, SYV : 0534-195 65