FRILUFTSGUIDE

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Hotell- och turismprogrammet med inriktning mot event- & konferensvärd är ett yrkesprogram där du efter examen ska nå kunskaper som krävs för att arbeta inom event, evenemang, hotell- och, konferens.

Programmet ger dig möjlighet att utveckla kunskaper inom service och kundbemötande samt inom marknadsföring och försäljning, kommunikation och entreprenörskap. 

KONTAKTA OSS
Jonas Månsson
Programsamordnare
Mail : jonas.mansson@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)534-19161

OM UTBILDNINGEN

Givetvis läser vi också teoretiska ämnen som matematik, engelska, samhällskunskap, historia mm. Du kan också göra tillval som efter avslutad utbildning ger dig allmän högskolebehörighet och möjlighet att studera vidare på högskolor i hela Skandinavien.

Efter tre år på Utsiktens gymnasiala yrkesutbildning kommer du att kunna arbeta som event- och konferensvärd. Vi lägger fokus på olika former av event, olika möten och konferenser. Du kommer att få fördjupade kunskaper i reception och konferens. Du kommer även få grundläggande kunskaper inom turism, aktiviteter och upplevelser,marknadsföring, UF (Ung Företagsamhet), värdskap samt service och bemötande. Utbildningen innehåller minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) fördelat över de tre åren.

SKIDÅKNING

Om du väljer inriktningen SKIDÅKNING får du UTBILDNING 1 och UTBILDNING 2 som skolan ger tillsammans med Friluftsfrämjandet. Dessa utbildningar ger vi inom kurserna Aktivitetsledarskap 3 och 4 och du har sedan möjlighet att arbeta som skidinstruktör/skidlärare för barn och vuxna upp till röd nivå. 

KLÄTTRING

Alla som läser till Friluftsguide hos oss för grönt kort och möjlighet att använda skolans klättervägg. Denna inriktning ger dig möjlöighet att arbeta som klätterinstruktör och vi nyttjar de fina klättermöjligheter som finns runt knuten och reser också till Göteborg och klättrar på de väggar som finna tillgängliga där.

DYKNING

Tillsammans med DIVE TEAM i Lysekil ger vi alla som läser till Friluftsguide en möjlighet att testa på dykning. Om du väljer denna inriktning har du möjlighet att skaffa dig certifikat till DIVE MASTER under din skoltid. 

loading...