SAMHÄLLSVETENSKAPSprogrammet
för dig med NPF

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

PÅ SKOLAN FINNS ETT SAMHÄLLS-VETENSKAPSPROGRAM MED INRIKTNING SAMHÄLLSKUNSKAP. SKOLVARDAGEN ÄR UTFORMAD FÖR ELEVER INOM AUTISMSPEKTRAT. KLASSERNA ÄR SMÅ OCH UNDERVISNINGEN ANPASSAD I EGNA LOKALER PÅ SKOLANS OMRÅDE

Utbildningen på Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och ger en bred kunskapsbas. Genom att bl a läsa historia, samhällskunskap, geografi och språk ger den goda kunskaper i hur vårt och andra samhällen fungerar. Studierna organiseras och planeras utifrån en tydlig struktur där elevernas delaktighet är ett viktigt inslag. Utifrån varje elevs behov arbetar vi fram rutiner, visuella strukturer, scheman och undervisningssätt. Dessa olika åtgärder syftar till att skapa en så stressfri studiemiljö som möjligt.

om utbildningen

Studier på SA-programmet på Utsikten innebär bl a att:

 • Du har ett hemklassrum med egen arbetsplats.
 • Du ingår i en liten undervisningsgrupp.
 • Du har möjlighet att låna en egen dator/ChromeBook under studietiden.
 • Du får ett sammanhängande schema med regelbundna tider.
 • Våra lärare och specialpedagog planerar dina studier tillsammans med dig.
 • Boendet kan sökas som en insats via LSS.
 • Om du bor på internatet har du en mentor i skolan och en i boendet.
 • Tillsammans med dina mentorer följer du upp studie- och boendeplaner.
 • Du erbjuds en boende- och studiemiljö som präglas av tydlighet, lugn och ro.

kontakta oss

För mer information kan du kontakta någon av följande:

 • Jeanette Montgomery, rektor : 0534-192 61
 • Carina Jansson, programsamordnare : 0534-195 76
 • Marianne Hultgreen, Programkoordinator : 0534-195 79
 • Marita Jacobsson, SYV : 0534-195 65
 • Anna Andersson, verksamhetschef : 0534-195 50