SA-PROGRAMMET
FÖR DIG MED NPF

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

På skolan finns ett samhällsvetenskapsprogram med inriktning mot samhällskunskap. Skolvardagen är inriktad mot ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Klasserna är små och undervisningen är  anpassad i egna lokaler på skolans område.

KONTAKTA OSS
Carina Jansson
Programsamordnare
Mail : carina.jansson@utb.dalsed.se
Tel: +46(0)534-195 76 / 195 77

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen på Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och ger en bred kunskapsbas. Genom att bl a läsa historia, samhällskunskap, geografi och språk ger den goda kunskaper i hur vårt och andra samhällen fungerar. Studierna organiseras och planeras utifrån en tydlig struktur där elevernas delaktighet är ett viktigt inslag. Utifrån varje elevs behov arbetar vi fram rutiner, visuella strukturer, scheman och undervisningssätt. Dessa olika åtgärder syftar till att skapa en så stressfri studiemiljö som möjligt.

NÅGRA KORTA PUNKTER...

Studier på SA-programmet på Utsikten innebär bl a att:

  • du har ett hemklassrum med egen arbetsplats.
  • du ingår i en liten undervisningsgrupp.
  • du har möjlighet att låna en egen dator/ChromeBook under studietiden.
  • du får ett sammanhängande schema med regelbundna tider.
  • våra lärare och specialpedagog planerar dina studier tillsammans med dig.
  • boendet kan sökas som en insats via LSS.
  • om du bor på internatet har du en mentor i skolan och en i boendet.
  • du tillsammans med dina mentorer följer upp studie- och boendeplaner.
  • du erbjuds en boende- och studiemiljö som präglas av tydlighet, lugn och ro.

 

loading...